Bukové brikety RUF

Vlhkosť 4,1%
Obsah popola 0,65%
Výhrevnosť 21,38 MJ/kg