Bukové pelety 6mm

Výhrevnosť 19 MJ/kg
popolnatosť 0,42%
vlhkosť 5,76%