Ponuka

V súčasnosti sa ceny reziva dojednávajú individuálne ovplyvnené viacerými faktormi ako sú odobraté množstvo, prepravná vzdialenosť, cena dopravy a situácia na trhu s drevnou hmotou.

Ceny reziva sa stanovujú dohodou na konkrétnu zákazku alebo na kratšie časové obdobie a ich výška je viazaná aj na prípadné uzatvorenie rámcovej dohody s dlhším časovým odberom a možnou fixáciou ceny. Výrobný sortiment: dosky, laty, fošne, hranoly, tatranský profil, zrubový profil, podlaha, perodrážka a palivové drevo.